Visie

Ieder mens ontwikkelt zich al doende

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, stelt andere en hogere eisen aan individuen en organisaties binnen deze samenleving.
De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continue leren en doen.

“Wat we moeten leren doen, leren we al doende”

Aristoteles

Missie

Alsare maakt latent talent manifest

Door het aanbieden van een breed palet aan training en advies aan individuen en organisaties levert Alsare ontwikkeling en advies een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan deze voortdurende ontwikkeling van competenties.
De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu en elke organisatie staat hierbij centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze moderne samenleving.