Vaderbijeenkomsten op OBS de Toermalijn

20 apr 2016

Alsare ondersteunt een dag per week het management en team van OBS de Toermalijn in het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het verbeteren van de samenwerking met ouders.

Zoals op veel scholen worden de koffieochtenden en themabijeenkomsten meestal bezocht door de moeders. OBS de Toermalijn vindt de rol van de vader in de opvoeding en hun betrokkenheid bij de school belangrijk.
Het leerkrachtenteam organiseert daarom 4 tot 5 keer per schooljaar speciale bijeenkomsten voor vaders. In deze bijeenkomsten praten de vaders over het opvoeden in verschillende culturen, de rol van de vader in het gezin, hun betrokkenheid bij de school en de ontwikkeling van het kind.
Vaders geven tijdens deze bijeenkomsten aan dat er een groot verschil is tussen de rol van hun eigen vader vroeger in het gezin en de rol die zij zelf nu willen vervullen in de opvoeding. Ook wordt er in alle openheid gesproken over het gebrek aan tijd en het gevoel dat er veel van hen als opvoeders verwacht wordt. Kinderen moeten veel, maar ouders ook. Denk aan het helpen bij huiswerk, elke dag voorlezen , regelmatig op school aanwezig zijn et cetera.
De school verwacht dat ouders elke dag minstens een kwartier tot een half uur per dag aandacht aan het schoolwerk besteden. Maar wat betekent dat? Is dat huiswerk of ook samen praten over school, leuke dingen doen waar kinderen veel van leren zonder dat ze dat zelf door hebben?
Taal, rekenen en wereldoriëntatie leren kinderen niet alleen uit boeken maar juist door naar de vliegtuigen te gaan kijken of samen te voetballen en veel samen te praten over van alles en nog wat. Vragen stellen, belangstelling tonen en waar mogelijk je kind naar school brengen en mee de klas inlopen betekent al heel veel.
De vaders geven aan dat ze een volgende themabijeenkomst interessant vinden, maar dat ze ook graag iets actiefs doen. Zoals meedoen met een gymles, een sportdag, maar ook iets komen vertellen in de klas over hun beroep of hun hobby.
Kortom: de vaders willen verder en nodigen andere vaders van harte uit de volgende bijeenkomst mee te doen. Want zoals een van de vaders zegt: ‘niet weten hoe het moet is geen fout, maar niet willen weten is een fout’.
Op 8 april staat er een vader – kind sport- en spelactiviteit gepland. Alle vaders gaan samen met hun kinderen sporten in het kader van de Lekker Fit week. Met na afloop een fruitsalade om fit en gezond te blijven!

Inmiddels komen er ook steeds vaker vaders binnenlopen tijdens de koffieochtenden. Een mooie ontwikkeling waar ze op OBS de Toermalijn erg blij mee zijn!

Foto Toermalijn 1

Terug naar het blog overzicht