Tel mee met Taal bij de Bavokring

23 mei 2019

Alsare

Afgelopen 12 weken heeft Alsare een taalverhogingstraject (taal en ouderbetrokkeneheid) verzorgd bij de Basisschool de Bavokring.

De groep was een hechte en enthousiaste club moeders van niet Nederlandse afkomst. Op het gebied van taalverhoging en persoonlijke ontwikkeling hebben ze grote stappen gezet.

Het begin

In het begin vroegen de moeders  veel over de Nederlandse grammatica. Ze wilden precies alle regels weten en invuloefeningen maken met de regels. Dit waren ze zo gewend.


Schoolgids en -kalender Bavokring en Tel mee met Taal Alsare

Al snel leerden ze dat het beter was om de grammatica en de nieuwe woorden die ze leerden, in en om de school, direct in de praktijk te gebruiken. Eerst geleid, met hulp van de docent en daarna zelfstandig. Ze voerden op een bewuste manier gesprekjes met hun kind. Ze wisten nu dat het stellen van open vragen leidt tot lange antwoorden en een leuk gesprek. Ze ontwikkelden de vaardigheid om open vragen te formuleren voor andere situaties, zoals de ouderavond op school.

In de loop van het traject hebben de cursisten veel gesprekken gevoerd en activiteiten met de kinderen gedaan. Met behulp van groenten en fruit, of servies en bestek hebben de dames met de kinderen rekenen geoefend: Twee bananen + een sinaasappel = drie stukken fruit. Taal geoefend: Een banaan en een citroen zijn geel en een sinaasappel is oranje. De beker is groter dan het kopje. Mes en vork zijn bestek en een kopje en een bord zijn servies.

Ook hebben de moeders instructies en de route beschrijven geoefend in een speurtocht met het kind: Je moet linksaf en daarna rechtdoor. Nee, koud, ja warm! Daarnaast hebben ze gesproken over sport en beweging en gezond eten.

Hierdoor voelden de moeders  zich zekerder en kregen zij steeds meer plezier in het spreken van de Nederlandse taal.

Het portfolio

Van de nieuwe vaardigheden werd verslag gedaan in het portfolio. Het maken van een verslag gaat niet zonder plan. De nieuw verworven  woordenschat werd gebruikt om in verschillende situaties een plan van aanpak te maken. Aan zichzelf en de kinderen vroegen de moeders  steeds: Hoe ga je dit doen? Wat ga je eerst doen? En daarna? En vervolgens? Ook gaven ze antwoord: Eerst ga ik… Dan ga ik… Vervolgens ga ik…

Praatplaat voor ouders en kind.
Praatplaat voor ouders en kind. Het beschrijven van en het praten over activiteiten op school. De praatplaat hangt bij juf Hafida in de ouderkamer.

Hierna werd het verslag geschreven. De verleden tijd en voltooide tijd werd geoefend in het verslag. Bij sommigen gebeurde dit uitgebreid, bij  anderen in enkele zinnen. In een enkel geval volstond een paar woorden, zoals ‘spreken was goed.’ Met plezier namen de moeders  tekeningen van de kinderen op in het portfolio en illustreerden ook zelf de portfoliobewijzen met een tekening of een foto. De portfolio’s werden persoonlijke projecten, waarin op uiteenlopende manieren de vorderingen werden aangetoond.

Bij het maken van het portfolio kwam ook reflectie. Is mijn plan gelukt? Wat ging goed? Wat kan de volgende keer beter?

Gastsprekers en de sociale kaart

In de les hebben we verschillende gastsprekers ontvangen. Ook zijn we een aantal keer op excursie geweest. In het traject hebben de moeders  de sociale kaart daarom goed in beeld gekregen.

Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en gezin kwam mevrouw Lidwien voorlichting geven in de groep. De moeders  verrasten haar  door het stellen van veel open vragen. De vragen betroffen niet alleen de kinderen. In de gastles kregen de  moeders het voor elkaar om een  moment  te vinden voor het stellen van vragen vanuit   hun  familieleden.

Zo leerden ze dat het consultatiebureau een onderdeel is van het CJG. Het CJG heeft verpleegkundigen, artsen en pedagogen in dienst. Voor zorgvragen van en over volwassenen is er echter een apart wijkteam te benaderen en voor de oudere kinderen van 18-23 jaar is er een jongerenloket. Uit de groep kwamen vragen over logopedie. Dit bleek te lopen via de juf of meester op school. Met vragen over dyslexie bleken de moeders terecht te kunnen bij de IB’ers van de school. Die kenden ze nog niet, maar in de les werden de namen van de twee IB’ers ook bekend en hebben ze ook kennisgemaakt met elkaar


Mevrouw Marga ontving ons in de bibliotheek. Hier leerden de moeders  welke kinderboeken geschikt zijn voor welke leeftijd. Zo kunnen ze de kinderen beter helpen met lezen. Ook kunnen ze nu zelf boeken voor volwassenen vinden op hun eigen leesniveau.

Een groot deel van de groep neemt nu deel aan het taalcafé en leescafé van de bibliotheek. Dit is een grote kans om gratis de Nederlandse taal te oefenen.

Vanuit de Bavokring kwam juf Hafida een gastles verzorgen. Zij sprak over De Vreedzame School. Het motto van de Bavokring was inmiddels bekend, omdat de groep met de docent de schoolgids had gelezen. Zo wisten de cursisten aan juf Hafida te vertellen dat de kring staat voor gelijk(waardig)heid en elkaar helpen. Niemand is meer dan de ander en we helpen elkaar op school. Ook vertelden de moeders  dat een vreedzame school een veilige school is.Taalcafé en Leescafé Blaak. Gratis Nederlands oefenen
Taalcafé en Leescafé Blaak. Gratis Nederlands oefenen

Juf Hafida vulde deze kennis aan. Zij kende de moeders uit de ouderkamer, waar ouders wekelijks terecht kunnen voor een sociaal uurtje. Ook was zij al met sommigen op stap geweest naar bijvoorbeeld de Botanische tuin. De Bavokring verzorgt veel activiteiten voor ouder en kind. De moeders  leerden van juf Hafida dat de school veel werk maakt van het gevoel van veiligheid. Oudere kinderen worden opgeleid om te kunnen bemiddelen bij meningsverschillen op het schoolplein tussen kinderen.

Nieuwsbrief Bavokring
Nieuwsbrief Bavokring

De ouders worden per mail van de diverse projecten op de hoogte gehouden.

Hafida leerde nu dat het soms lastig is voor de groep om in de ouderkamer de snel sprekende Nederlandse ouders te volgen. Ook gaf de groep aan dat de nieuwsbrieven en kletskaarten van de school, die per mail worden verstrekt, in moeilijk Nederlands zijn geschreven. Er werd afgesproken dat de groep in het vervolg ook in de ouderkamer terecht kan met taalvragen en voor hulp bij het lezen van mails, nieuwsbrieven en kletskaarten.

Juf Hafida vertelde ook over het project ‘Opstekers’, welbekend bij ieder kind op de Bavokring. Bij dit project geven de kinderen elkaar positieve feedback. In de groep hebben de dames geoefend met de ‘Opstekers’. Ze gaven elkaar complimenten en er werd veel gelachen. Door het lokaal klonk: “Je denkt goed na.” “Je bent creatief.” “Dat doe je goed!”

Samenwerken en je weg vinden

Door het traject van Alsare kunnen de moeders veel beter hun weg vinden in de kleine gemeenschap van de school en de grotere maatschappij eromheen. Ze zijn zekerder en treden naar buiten toe. De cursisten die taalvaardiger zijn, doen nu vrijwilligerswerk en zijn actief op zoek naar een voor hen geschikte vervolgstudie. Door in de Alsare groep op te treden als klassenassistent hebben ze kunnen ervaren dat ze iemand kunnen begeleiden terwijl ze Nederlands spreken. Anderen helpen de Nederlandstalige vrijwilligers van de Ouderraad van de Bavokring en verbeteren zo hun Nederlands, terwijl ze tegelijkertijd hun netwerk vergroten. Ze hebben deze stap kunnen zetten doordat Ikram en de dames van de Ouderraad hun werkzaamheden kwamen toelichten en een oproep deden voor ondersteuning bij hun drukke vrijwilligerswerk.


Kletskaart bij de Bavokring
Kletskaart Groep 3 Bavokring

De groep heeft ervaren dat je verder komt door samen te werken en dat het goed is om hulp te kunnen vragen. Ze durven nu hulp te vragen, omdat ze weten dat je samen sneller tot oplossingen komt dan alleen.  De dames weten nu bij wie ze voor wat terecht kunnen en gebruiken, ieder op hun eigen niveau, de Nederlandse taal met plezier in de praktijk.

Terug naar het blog overzicht