Selecteer een pagina

Talentontwikkeling

Het in kaart brengen van wensen, mogelijkheden en capaciteiten van mensen die laag (taal)vaardig zijn is niet eenvoudig.Voor een goede diagnose moet immers gebruik gemaakt worden van testen en toetsen. De taal die gebruikt wordt in dergelijke instrumenten, is vaak te moeilijk voor de doelgroep. Deelnemers scoren daarom laag op die testen omdat ze de vraagstelling in de test niet goed kunnen lezen en/of begrijpen. Daardoor meten die tests vaak niet hetgeen zij moeten meten.

Bij plaatsing van deelnemers in participatietrajecten/cursussen is in veel gevallen het beschikbare aanbod meer sturend dan de vraag.
Als de vraag beter in kaart kan worden gebracht, kan dit ook vertaald worden in maatwerkcursussen, wat vervolgens zal leiden tot duurzame participatie van deelnemers in de samenleving.

Vaak durven laagtaalvaardige mensen hun wensen (dromen) niet meer te uiten omdat men bang is niet serieus genomen te worden. Hun hele leven hebben zij wegen leren bewandelen om zich te redden in deze samenleving. Dit ging dan vaak ten koste van hun eigen welbevinden.

Tijdens de uitgebreide diagnose in de intakefase bij Alsare worden deelnemers uitgedaagd om relevante talenten (competenties) in kaart te brengen met behulp van een voor de doelgroep relevante vragenlijst, fotoduiding en filmpjes. De vragen en de leerdoelen van elke deelnemer worden in kaart gebracht door het afnemen van een door Alsare ontwikkelde Talentenscan.
Dit leidt tot een persoonlijk leerplan per deelnemer en een maatwerk traject.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Talentontwikkeling

Het in kaart brengen van wensen, mogelijkheden en capaciteiten van mensen die laag (taal)vaardig zijn is niet eenvoudig.Voor een goede diagnose moet immers gebruik gemaakt worden van testen en toetsen. De taal die gebruikt wordt in dergelijke instrumenten, is vaak te moeilijk voor de doelgroep. Deelnemers scoren daarom laag op die testen omdat ze de vraagstelling in de test niet goed kunnen lezen en/of begrijpen. Daardoor meten die tests vaak niet hetgeen zij moeten meten.

Bij plaatsing van deelnemers in participatietrajecten/cursussen is in veel gevallen het beschikbare aanbod meer sturend dan de vraag.
Als de vraag beter in kaart kan worden gebracht, kan dit ook vertaald worden in maatwerkcursussen, wat vervolgens zal leiden tot duurzame participatie van deelnemers in de samenleving.

Vaak durven laagtaalvaardige mensen hun wensen (dromen) niet meer te uiten omdat men bang is niet serieus genomen te worden. Hun hele leven hebben zij wegen leren bewandelen om zich te redden in deze samenleving. Dit ging dan vaak ten koste van hun eigen welbevinden.

Tijdens de uitgebreide diagnose in de intakefase bij Alsare worden deelnemers uitgedaagd om relevante talenten (competenties) in kaart te brengen met behulp van een voor de doelgroep relevante vragenlijst, fotoduiding en filmpjes. De vragen en de leerdoelen van elke deelnemer worden in kaart gebracht door het afnemen van een door Alsare ontwikkelde Talentenscan.
Dit leidt tot een persoonlijk leerplan per deelnemer en een maatwerk traject.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Talentontwikkeling

Het in kaart brengen van wensen, mogelijkheden en capaciteiten van mensen die laag (taal)vaardig zijn is niet eenvoudig.Voor een goede diagnose moet immers gebruik gemaakt worden van testen en toetsen. De taal die gebruikt wordt in dergelijke instrumenten, is vaak te moeilijk voor de doelgroep. Deelnemers scoren daarom laag op die testen omdat ze de vraagstelling in de test niet goed kunnen lezen en/of begrijpen. Daardoor meten die tests vaak niet hetgeen zij moeten meten.

Bij plaatsing van deelnemers in participatietrajecten/cursussen is in veel gevallen het beschikbare aanbod meer sturend dan de vraag.
Als de vraag beter in kaart kan worden gebracht, kan dit ook vertaald worden in maatwerkcursussen, wat vervolgens zal leiden tot duurzame participatie van deelnemers in de samenleving.

Vaak durven laagtaalvaardige mensen hun wensen (dromen) niet meer te uiten omdat men bang is niet serieus genomen te worden. Hun hele leven hebben zij wegen leren bewandelen om zich te redden in deze samenleving. Dit ging dan vaak ten koste van hun eigen welbevinden.

Tijdens de uitgebreide diagnose in de intakefase bij Alsare worden deelnemers uitgedaagd om relevante talenten (competenties) in kaart te brengen met behulp van een voor de doelgroep relevante vragenlijst, fotoduiding en filmpjes. De vragen en de leerdoelen van elke deelnemer worden in kaart gebracht door het afnemen van een door Alsare ontwikkelde Talentenscan.
Dit leidt tot een persoonlijk leerplan per deelnemer en een maatwerk traject.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.