Start nieuwe projecten bij Alsare

11 okt 2017

Begin september zijn er verschillende projecten vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs gestart. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal binnen de context van een thema: gezondheidsvaardigheden, financiën, samenleving en werk. Door dit aanbod is het mogelijk om diverse doelgroepen gericht te helpen met het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties op een van die specifieke gebieden.

Alle cursussen starten met een introductiefase. Tijdens deze eerste periode vullen de cursisten de competentielijst in. De trainers weten dan waarop zij moeten sturen in de lessen.

Vorige week zijn de cursusgroepen al met het tweede gedeelte van de cursus gestart. De trainers hebben daarvoor op de materialenmarkt van Alsare het lesmateriaal gezocht en gevonden, dat past bij de te ontwikkelen competenties van hun cursisten. Dit materiaal hebben zij vervolgens meegenomen voor de groep zodat er gelijk mee gewerkt kan worden. Ook kregen alle trainers de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops. Door inzet van deze tools, in combinatie met de professionaliteit van de trainers, sluit het lesmateriaal naadloos aan bij de behoefte van de cursisten.

Na de herfstvakantie is het tijd voor onze samenwerkingspartners. De partners komen workshops en voorlichtingen geven en de cursusgroepen gaan bij een aantal partners ook op bezoek.

Eind van dit jaar ronden de cursisten hun cursus af en ontvangen het certificaat, uiteraard wanneer hun persoonlijke doelen zijn behaald en duidelijk is wat hun vervolgstap wordt. Door het afnemen van een eindcompetentielijst  wordt vastgesteld of hun persoonlijke vaardigheden inderdaad zijn verbeterd zoals vooraf bepaald.

Terug naar het blog overzicht