Programma HAVENschool op OBS de Toermalijn voor kinderen en ouders

22 apr 2016

Alsare ontwikkeling en advies doet het procesmanagement van de HAVENschool. Daarnaast begeleidt Alsare het team van OBS de Toermalijn in het betrekken van de ouders bij dit programma.

16 februari was het Havendag op OBS de Toermalijn. In alle klassen zijn de kinderen bezig geweest met wetenschap en techniek, met boten en bootjes, drijven, laden en lossen. Waarom een programma HAVENschool?
De haven staat in dit programma symbool voor de toekomst. Kansrijke beroepen in de toekomst zijn te vinden in de techniek, de wetenschap en de zorg. Dit alles is onder andere te vinden in onze prachtige wereldhaven!
Op OBS de Toermalijn worden de kinderen goed voorbereid op hun toekomst. We noemen dit loopbaanleren. Dit betekent dat kinderen naast taal en rekenen en de andere kernvakken ook andere vaardigheden moeten leren zoals: problemen oplossen, goed kunnen samenwerken, kritisch en creatief kunnen denken, omgaan met computers (ICT-vaardigheden), goed kunnen communiceren.
Ieder kind heeft zijn talenten, en loopbaanleren stimuleert leerlingen hun talenten als uitgangspunt te nemen.

Kennisnet

Ook ouders worden betrokken bij het programma HAVENschool. Ze zijn geïnformeerd over het programma, het loopbaanleren en de 21e eeuwse vaardigheden. Ouders is gevraagd wat ze kunnen betekenen voor het programma HAVENschool en het loopbaanleren waarbij de volgende vragen zijn gesteld:
– wilt u de kinderen iets vertellen over uw werk?
– wilt u mee als begeleider bij excursies bijvoorbeeld naar bedrijven en het Scheepvaart en Transportcollege?
– heeft u een idee voor een excursie?
– wilt u helpen bij een techniekles?
– heeft u een ander idee of plan?
Er hebben zich al veel ouders aangemeld om een bijdrage te leveren aan het programma.

Loopbaanleren begint op OBS de Toermalijn!

Terug naar het blog overzicht