Uit onderzoek blijkt dat programma’s gericht op ouders en geletterdheid van kinderen aantoonbare positieve effecten hebben. Investeren in deze zogenaamde ‘Family Literacy’ programma’s draagt bij aan het verkleinen van achterstanden en het vergroten van leer- en kennisvaardigheden van kinderen.
Ouders die over voldoende opvoedvaardigheden beschikken en thuis een leerrijke omgeving scheppen, dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van hun kinderen.
Goed contact met school is een tweede belangrijke factor die van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Dit contact is noodzakelijk om te komen tot afstemming tussen de ontwikkeling thuis en de ontwikkeling op school. Die samenwerking is des te belangrijker als er sprake is van taal- en culturele barrières tussen school en thuis. Door inspanningen van beide kanten kunnen school en ouders de twee opvoedmilieus dichter bij elkaar brengen en zo de kloof voor kinderen verkleinen.
Alsare heeft programma’s voor ouders en scholen (po) ontwikkeld met gecombineerde aandacht voor taal en educatief thuismilieu bij ouder en kind in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het primair onderwijs (PO)