De workshops zijn bedoeld om leerkrachten een theoretisch kader mee te geven waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen. Dit theoretisch kader is gebaseerd op de (nieuwste) bevindingen rondom ouderbetrokkenheid.

Naast inhoudelijke kennis is er veel ruimte voor praktische oefening, vrijheid om te oefenen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met elkaar en dan met name op het gebied van:

  • hoe organiseer je ouderbetrokkenheid?
  • hoe communiceer je beter met ouders?
  • Wat moet ik weten over andere culturen en gewoonten om een beter contact met ouders te krijgen?

De workshop kent een pragmatische aanpak. Vanuit de theorie wordt direct gekeken naar de eigen praktijk van de deelnemende leerkracht. Elke keer stelt de deelnemer zich de vraag: ‘Wat betekent dit voor mij?’ en ‘Hoe ga ik dit aanpakken?’.