Sinds april 2012 bestaat de Giovanni van Bronckhorst Academy. De S.V. GIO (sportonderwijs vooruit met als inspiratiebron Giovanni van Bronckhorst) is een nieuw initiatief van de Foundation.

logo

De S.V. GIO geeft kinderen het plezier en de veiligheid van een sportclub. De S.V. GIO zorgt op deze manier voor een speelse omgeving waarin, onder begeleiding van professionals, op een sportieve manier gewerkt wordt aan betere resultaten voor taal en rekenen en talentontwikkeling.

De lessen voor de kinderen worden aangeboden in samenwerking met een aantal studenten van de Pabo-opleidingen van InHolland en Hogeschool Rotterdam, onderwijsassistenten van het Albeda College en studenten Sport en Bewegen van het Zadkine College.

Om de doelstellingen blijvend te kunnen realiseren is de betrokkenheid van de ouders nodig en eigenlijk voorwaarde. Zij zijn de grootste supporter van hun kind en staan continu aan de lijn om hun kind te ondersteunen. Soms weten zij echter niet voldoende hoe zij dit het beste kunnen doen.

Alsare verzorgt het programma voor de ouders wat afgestemd is op het programma van de kinderen.