Alle kinderen hebben het recht zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen. Opvoeding en onderwijs leggen hiervoor de basis.
Professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem zijn daarvoor nodig. Maar ook een goed partnerschap tussen ouders en scholen tijdens de gehele schoolloopbaan van kinderen. Een belangrijke voorwaarde voor succes op de school van kinderen is de betrokkenheid van de ouders bij hetgeen zich op en rond die school afspeelt waardoor ouders in staat zijn om het educatief thuismilieu te versterken. Een voorwaarde voor succes is dat leerkrachten, leidsters en ouders met elkaar kunnen, willen en durven communiceren. Dus dezelfde taal spreken.
Ouders die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren, kunnen dit in de cursussen Cirkels van Alsare leren binnen de context van het onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis en het partnerschap met school.

moeder-en-zoon-ouderbetrokkenheid

Alsare heeft onder de naam ‘Cirkels’ verschillende trainingen en workshops voor ouders en leerkrachten/leidsters/management op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen naast de groepsbijeenkomsten leren binnen de digitale leeromgeving van Alsare.
Dit maakt het mogelijk dat ouders ook op eigen gekozen momenten zelf en samen met hun kind kunnen leren en doen. Interessante informatie kan altijd nogmaals bestudeerd worden.

Cirkels bestaat uit verschillende programma’s ouderbetrokkenheid en taal voor ouders en professionals in het onderwijs.

  • Goed, Beter, Best! 2.0 t/m 9.10 voor ouders met kinderen van 2 t/m 14 jaar
  • Samen Beter 020 voor ouders van peuters en kleuters in Amsterdam
  • Train-de-expertprogramma’s voor professionals in het onderwijs
  • Workshops voor professionals in het onderwijs over contacten met ouders