Selecteer een pagina

Online lesaanbod

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom. De cursisten worden eerst getraind in het werken met Zoom. Soms kan een cursist een laptop of tablet in bruikleen krijgen om de lessen te kunnen volgen. De cursist tekent hier dan wel een bruikleenovereenkomst voor met Alsare.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Laura Hendriks.

Online lesaanbod

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom. De cursisten worden eerst getraind in het werken met Zoom. Soms kan een cursist een laptop of tablet in bruikleen krijgen om de lessen te kunnen volgen. De cursist tekent hier dan wel een bruikleenovereenkomst voor met Alsare.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Laura Hendriks.

Online lesaanbod

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom. De cursisten worden eerst getraind in het werken met Zoom. Soms kan een cursist een laptop of tablet in bruikleen krijgen om de lessen te kunnen volgen. De cursist tekent hier dan wel een bruikleenovereenkomst voor met Alsare.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Laura Hendriks.