Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.
Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid.
Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma’s waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II.

taalcursus

Het traject wordt gestart met een uitgebreide erkende intaketoets en afgesloten met een officieel examen.