De basistraining ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) is bedoeld voor mensen die een andere moedertaal hebben dan de Nederlandse taal en die in Nederland leven en hier willen participeren, werken of studeren. In deze cursus leert de deelnemer Nederlands spreken, luisteren, begrijpen, lezen en schrijven tot niveau B2.

aantekeningen-maken

De deelnemer krijgt na een gekwalificeerde intaketoets een op maat gemaakt optimaal taalaanbod in een Nederlandstalige leeromgeving waar hij vanaf de eerste dag actief deel uitmaakt.
De training geeft, naast het verwerven van taalvaardigheid, ondersteunende informatie over Nederland, participatiemogelijkheden en vervolgonderwijs. Indien bekend is welke keuze voor een vervolgtraject de deelnemer gedaan heeft, wordt de inhoud van de cursus in algemene zin daarop afgestemd.
Aan het eind van het traject maakt de deelnemer een erkende eindtoets en wordt gelijk een advies gegeven voor het eventuele vervolgtraject.

Alsare is van mening dat een taaltraining zo intensief mogelijk moet worden aangeboden om het
beste resultaat te bereiken. Dit kan zowel groepsgewijs als individueel als op afstand
(e-learning) plaatsvinden.