In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan
zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie.

foto-boeken

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoende lezen en schrijven – en vaak ook onvoldoende rekenen – om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze informatiemaatschappij. Omdat laag- en ongeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken veel mensen dat zij de enigen zijn met het probleem. Dit werkt gevoelens van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen velen deze achterstand. Dit draagt bij aan de instandhouding van het probleem.
In het bedrijfsleven in de Randstad is één op de vier werknemers laaggeletterd. Binnen de groep jongeren is enorme toename van het aantal laaggeletterden (25%).

Deelnemers werken bij Alsare met de door Alsare zelf ontwikkelde methodiek ‘Verder met Taal’. ‘Verder met Taal’ gaat uit van drie principes

  1. Contextrijk leren is een belangrijke voorwaarde om het leren direct in de herkenbare praktijk te plaatsen. De werkwijze is vraag- en praktijkgericht.
  2. De multimediale aanpak stimuleert laaggeletterden om concreet met hun lees- en schrijfprobleem aan de slag te gaan.
  3. Deelnemers leren vanuit hun eigen ervaring en omgeving. Zij nemen hun praktijk en leervragen mee naar de lessen. Door middel van hun persoonlijk leerplan geven zij mede zelf vorm en inhoud aan hun leertraject.