In Nederland wonen ongeveer 250.000 analfabeten, mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Andersalfabeten, mensen die wel kunnen lezen en schrijven maar in een ander schrift dan het Latijnse, maken ook deel uit van deze groep.

abc-bord

Alsare vindt dat een deelnemer die wil leren lezen en schrijven het meest gebaat is bij een alfabetiseringstraject dat zich met name richt op sociale zelfredzaamheid, bijvoorbeeld het leren lezen en schrijven van het eigen adres, het lezen van een bijsluiter, het lezen van de vertrektijden op het station, het kunnen doen van hun eigen administratie en het helpen van de kinderen bij het huiswerk.
Alfabetisering kan niet los gezien worden van de mondelinge taalverwerving. Pas als de deelnemer beschikt over enige taalvaardigheid en een (kleine) woordenschat kan de inhoud van de lees- en schrijflessen betekenis krijgen voor de deelnemer.

De manier waarop het alfabetiseringsproces doorlopen wordt, is voor elke deelnemer verschillend. Alsare houdt hier rekening mee in de didactiek. Deelnemers leren vanuit hun eigen ervaring en omgeving. Alsare werkt met haar in eigen beheer ontwikkelde methodiek ‘Lijn 7’.