Selecteer een pagina

Nederlands op de werkvloer

We verzorgen taaltrainingen Nederlands voor profit en non-profit organisaties.
De trainingen kunnen zowel groepsgewijs als individueel aangeboden worden. Het is altijd maatwerk. Met het bedrijf wordt gekeken welke vaardigheden de deelnemers moeten verbeteren en welke competenties verder ontwikkeld moeten worden.
Het uitgangspunt bij iedere training is de (toekomstige) functie en werksituatie van de deelnemers.

Perfect Nederlands

Nederlands en 21e eeuwse vaardigheden

De taalcursus bestaat uit drie hoofdonderwerpen, die in samenhang met elkaar worden aangeboden:

   • Nederlandse taal (spreken, luisteren, schrijven, lezen en gesprekken voeren op niveau A2, 1F, 2F);
    21e eeuwse vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering);
   • klantgericht handelen (gesprekken voeren, telefoongesprekken voeren, vragen stellen, hulpvragen stellen, omgaan met feedback, verslagje schrijven, actielijst maken, planning maken, afspraken nakomen)
   • omgaan met stress en empowerment.
Communicatieve vaardigheden

Tijdens de intake geven de deelnemers aan wat zij willen leren.
Uit de toetsen komt verder waar de lacunes in kennis zitten bij de deelnemers.
Op basis van die twee uitkomsten wordt het individuele leerplan opgesteld.

Voor elke deelnemer is het einddoel dat hij/zij:

 • een kwalitatief en professioneel goed gesprek kan voeren;
 • spreekt in duidelijke en ook verstaanbare taal;
 • een goed leesbaar en duidelijk stuk (procesverbaal, e-mail etc.) schrijft zonder onnodige spelfouten;
 • gespreksleidraden heeft ontwikkeld, waarmee hij/zij elke dag op pad kan.
Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Onderdelen van de training communicatieve vaardigheden zijn:

1. Luistervaardigheid
 • Non-verbale communicatie
 • Kracht van de stilte
 • Doorvragen
2. Spreekvaardigheid
 • Uitspraak
  – Belang van een goede uitspraak
 • Gesprekken voeren
  – Gesprekssoorten (formeel, informeel, standaard zinnen leren, vragen stellen)
 • Gespreksituaties
  – Kennismaken
  – Aanspreken op gedrag (positief en negatief)
  – Non-verbale communicatie
 • Gesprekspatronen (her)kennen
 • Gespreksleidraden opstellen met de deelnemers in de groep
3. Woordenschat
 • Woordbetekenis
 • Woordenschatopbouw
 • Vaktaalwoorden

Nederlands op de werkvloer

We verzorgen taaltrainingen Nederlands voor profit en non-profit organisaties.
De trainingen kunnen zowel groepsgewijs als individueel aangeboden worden. Het is altijd maatwerk. Met het bedrijf wordt gekeken welke vaardigheden de deelnemers moeten verbeteren en welke competenties verder ontwikkeld moeten worden.
Het uitgangspunt bij iedere training is de (toekomstige) functie en werksituatie van de deelnemers.

Perfect Nederlands

Nederlands en 21e eeuwse vaardigheden

De taalcursus bestaat uit drie hoofdonderwerpen, die in samenhang met elkaar worden aangeboden:

   • Nederlandse taal (spreken, luisteren, schrijven, lezen en gesprekken voeren op niveau A2, 1F, 2F);
    21e eeuwse vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering);
   • klantgericht handelen (gesprekken voeren, telefoongesprekken voeren, vragen stellen, hulpvragen stellen, omgaan met feedback, verslagje schrijven, actielijst maken, planning maken, afspraken nakomen)
   • omgaan met stress en empowerment.
Communicatieve vaardigheden

Tijdens de intake geven de deelnemers aan wat zij willen leren.
Uit de toetsen komt verder waar de lacunes in kennis zitten bij de deelnemers.
Op basis van die twee uitkomsten wordt het individuele leerplan opgesteld.

Voor elke deelnemer is het einddoel dat hij/zij:

 • een kwalitatief en professioneel goed gesprek kan voeren;
 • spreekt in duidelijke en ook verstaanbare taal;
 • een goed leesbaar en duidelijk stuk (procesverbaal, e-mail etc.) schrijft zonder onnodige spelfouten;
 • gespreksleidraden heeft ontwikkeld, waarmee hij/zij elke dag op pad kan.
Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Onderdelen van de training communicatieve vaardigheden zijn:

1. Luistervaardigheid
 • Non-verbale communicatie
 • Kracht van de stilte
 • Doorvragen
2. Spreekvaardigheid
 • Uitspraak
  – Belang van een goede uitspraak
 • Gesprekken voeren
  – Gesprekssoorten (formeel, informeel, standaard zinnen leren, vragen stellen)
 • Gespreksituaties
  – Kennismaken
  – Aanspreken op gedrag (positief en negatief)
  – Non-verbale communicatie
 • Gesprekspatronen (her)kennen
 • Gespreksleidraden opstellen met de deelnemers in de groep
3. Woordenschat
 • Woordbetekenis
 • Woordenschatopbouw
 • Vaktaalwoorden

Nederlands op de werkvloer

We verzorgen taaltrainingen Nederlands voor profit en non-profit organisaties.
De trainingen kunnen zowel groepsgewijs als individueel aangeboden worden. Het is altijd maatwerk. Met het bedrijf wordt gekeken welke vaardigheden de deelnemers moeten verbeteren en welke competenties verder ontwikkeld moeten worden.
Het uitgangspunt bij iedere training is de (toekomstige) functie en werksituatie van de deelnemers.

Perfect Nederlands

Nederlands en 21e eeuwse vaardigheden

De taalcursus bestaat uit drie hoofdonderwerpen, die in samenhang met elkaar worden aangeboden:

 • Nederlandse taal (spreken, luisteren, schrijven, lezen en gesprekken voeren op niveau A2, 1F, 2F);
  21e eeuwse vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering);
 • klantgericht handelen (gesprekken voeren, telefoongesprekken voeren, vragen stellen, hulpvragen stellen, omgaan met feedback, verslagje schrijven, actielijst maken, planning maken, afspraken nakomen)
 • omgaan met stress en empowerment.
Communicatieve vaardigheden

Tijdens de intake geven de deelnemers aan wat zij willen leren.
Uit de toetsen komt verder waar de lacunes in kennis zitten bij de deelnemers.
Op basis van die twee uitkomsten wordt het individuele leerplan opgesteld.

Voor elke deelnemer is het einddoel dat hij/zij:

 • een kwalitatief en professioneel goed gesprek kan voeren;
 • spreekt in duidelijke en ook verstaanbare taal;
 • een goed leesbaar en duidelijk stuk (procesverbaal, e-mail etc.) schrijft zonder onnodige spelfouten;
 • gespreksleidraden heeft ontwikkeld, waarmee hij/zij elke dag op pad kan.
Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

 

Onderdelen van de training communicatieve vaardigheden zijn:

1. Luistervaardigheid
 • Non-verbale communicatie
 • Kracht van de stilte
 • Doorvragen
2. Spreekvaardigheid
 • Uitspraak
  – Belang van een goede uitspraak
 • Gesprekken voeren
  – Gesprekssoorten (formeel, 
     informeel, standaard zinnen leren,
     vragen stellen)
 • Gespreksituaties
  – Kennismaken
  – Aanspreken op gedrag (positief en
     negatief)
  – Non-verbale communicatie
 • Gesprekspatronen (her)kennen
 • Gespreksleidraden opstellen met de deelnemers in de groep
3. Woordenschat
 • Woordbetekenis
 • Woordenschatopbouw
 • Vaktaalwoorden