Lerende Ouders in Utrecht

9 mei 2019

In Utrecht wordt dit schooljaar en de eerste helft van het volgende schooljaar op verschillende scholen en buurtcentra het taal- en ouderbetrokkenheidsprogramma ‘Lerende Ouders’ aangeboden. Ouders/opvoeders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar volgen een cursus waarin zij hun Nederlands verbeteren binnen de context van hetgeen hun kinderen thuis en op school leren. Hierdoor zijn zij beter in staat hun kind te ondersteunen in zijn of haar schoolcarrière. De cursus bestaat uit een afwisselende samenstelling van taallessen, thuisopdrachten en activiteiten binnen en buiten de school. Ouders kunnen zo het geleerde direct toepassen in het dagelijks leven, zowel thuis als op school.

Zo ook op basisschool Onder de Bogen in Utrecht. Elke les neemt een groepje ouders deel aan een activiteit die in de groep van hun kind plaatsvindt. Vandaag ondersteunt een aantal cursisten de juf van groep 1 bij het puzzelen tijdens het speelkwartier. De kinderen kunnen niet wachten om met hun moeder een puzzel te kiezen om die vervolgens samen te maken. Nieuwsgierig schuiven ook andere kinderen aan, waardoor er overal gesprekjes op gang komen tussen ouders en kinderen. Na het speelkwartier gaan cursisten terug naar de les, waar ze kort aan de groep presenteren aan welke activiteit ze hebben deelgenomen, wat ze daar hebben gedaan en wat hun kind daarvan heeft geleerd. Een echte win-winsituatie voor iedereen, omdat ouders al doende leren wat er in het basisonderwijs zoal gebeurt en de kinderen natuurlijk enorm enthousiast zijn om hun ouders te laten zien wat zij al kunnen! 

Lerende Ouders is een samenwerking tussen Alsare ontwikkeling en advies, de gemeente Utrecht, de bibliotheek Utrecht, Spelenderwijs Utrecht en Taal Doet Meer. Het programma wordt gefinancierd vanuit Tel mee met Taal en de gemeente Utrecht.

Lerende Ouders Utrecht
Terug naar het blog overzicht