In het project TalentWerkt! krijgen mensen een kans om hun talenten te ontwikkelen door middel van non-formele educatie. Hierdoor kunnen realistisch gestelde doelen behaald worden.

Het uitstroomdoel (het gaan volgen van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk, het hebben van een betaalde baan op het niveau van de eigen talenten) staat volledig centraal in het traject TalentWerkt!. Om dit doel te bereiken hebben veel mensen extra begeleiding en scholing nodig. Scholing hoeft niet altijd het behalen van een officieel diploma te zijn. Voor velen ligt dit niet binnen hun mogelijkheden en/of interesses. Soms is daar ook geen noodzaak toe.

Alle mensen die tot op heden weinig kansen hebben gekregen en/of genomen, worden in staat gesteld om hun talenten te ontwikkelen ongeacht hun leeftijd, achtergrond, seksuele geaardheid, of religieuze achtergrond. Deze mensen zitten veelal op de onderste treden van de participatieladder.

Alsare garandeert dat deelnemers in het traject TalentWerkt! zodanig hun talenten in kaart brengen en ontwikkelen dat de aansluiting op een vervolgtraject (opleiding, werk, vrijwilligerswerk) naadloos verloopt. Door de modulaire opzet van TalentWerkt! (model blokkendoos) volgen deelnemers alleen die onderdelen uit de modules die zij nodig hebben. Dit blijkt uit de competentiescan die tijdens de intakefase is doorlopen.

Een coach van Alsare begeleidt de deelnemers intensief.

participatie-ladder