Alsare voert vanaf 1 februari 2019 het project Talent Werkt! uit voor klanten van Werk & Inkomen gemeente Rotterdam. Deze klanten komen uit Somalië, Eritrea en Ethiopië. Zij zijn al langer of pas kort in Nederland en hebben door cultuurverschillen, geen/beperkte opleiding en gebrek aan kennis van de Nederlandse maatschappij een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het motto van Alsare is: ‘Alles wat we leren doen, leren we al doende’. Deze visie op leren is volledig op zijn plaats in het traject Talent Werkt!. Talent Werkt! is een talentontwikkeltraject waarbij er wordt gewerkt van aan taal gerelateerde activiteiten naar arbeid gerelateerde activiteiten.

In Talent Werkt! worden drempels geslecht, het zelfvertrouwen vergroot en leren deze klanten om hun talenten op een goede manier in te zetten voor werk. De Nederlandse taal wordt verbeterend binnen deze context.

Een deel van de klanten kan na 32 weken zelfs een verlenging krijgen van 20 weken  om het taalniveau te verhogen naar niveau B1 (Staatsexamen I). 

Doelgroep

 • Geslacht m/v
 • Grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Afkomstig uit Eritrea, Somalië of Ethiopië
 • Niet of laag opgeleid
 • Mogelijk analfabeet
 • Beperkt gemotiveerd
 • Wantrouwen jegens overheid
 • Eenzaam en nauwelijks werkervaring 

Doel

Kansen als uitdagingen gaan zien

Realistische doelen leren stellen

Traject ‘Talent Werkt! helpt hierbij, Bureau WegWijs ontzorgt op andere gebieden.

 • Arbeidsmogelijkheden helder krijgen, daarmee motivatie bevorderen en mogelijk beginnen met werken
 • Contextgericht taal leren, workshops, beweegprogramma
 • Bevorderen zelfstandige participatie:
  • Leren ‘Leren’ (studievaardigheden)
  • Continue koppeling theorie-praktijk (borging van taal)
  • Studiekaart, taalkaart, projectkaart; inzicht eigen leerproces 

Praktische informatie

Warm welkom met begeleider die hun taal spreekt, die hun voorbereidt op de inhoud van Talent Werkt!

Bij de intake vind er een Talentenscan plaats, om een individueel trajectplan op te kunnen stellen.  Hiermee wordt een snellere integratie mogelijk, het vinden van de weg naar zorg, opleiding of werk verbeterd, maar ook belemmeringen direct in kaart gebracht.

Tijdens het traject zijn er verschillende begeleiders: er is een docent voor de inhoudelijke zaken, een persoonlijke trajectbegeleider en verder begeleiders op de werkvloer. Zo is Bureau Wegwijs beschikbaar om deelnemers te ontzorgen bij vragen over huisvesting, belastingen, gemeentelijke heffingen, financiën, verzekeringen, DUO, verwijzingen naar specialistische zorg e.d. De begeleiders kunnen de deelnemers hier naartoe verwijzen.
Tot slot is er een docent voor het Beweegprogramma ‘Actief aan de slag’. 

Specificaties traject

 • Tijdsinvestering werkzoekende:
  • het traject duurt 32 weken, 2 dagdelen van 2,5 uur per week;
  • praktijkopdrachten aan de hand van taal- en projectkaarten, 4 tot 8 uur per week;
  • ‘Actief aan de slag’, 1 uur per week;
  • werkervaringsplaats/stage, 4 tot 16 uur per week.
 • Modulaire instroom (2 wekelijks)
 • Combinatie werk/opleiding/inburgering met Talent Werkt! mogelijk.
 • Verlenging van 20 weken voor klanten die taalniveau B1 moeten halen.

 

Talent werkt!

Informatie: Laura van der Baan M: 06-21395047 E: l.van.der.baan@alsare.nl