campus-spangenCampus-spangen De Campus Spangen is erop gericht om de sociale netwerken binnen de wijken te versterken en de eigen kracht van bewoners te vergroten. Het project is een initiatief van Welkom in Spangen (zelforganisatie), Geloven in Spangen (zelforganisatie) en Alsare Ontwikkeling en Advies en zet in op het organiseren van actieve en leefbare wijken waarin bewoners de hoofdrol spelen.

De Campus bestaat uit: de projectorganisatie, het leerbedrijf, het netwerk en de denktank.

Veel Rotterdammers willen op de een of andere manier betrokken zijn bij hun omgeving. Helaas ervaren veel bewoners grote barrières om zich ook daadwerkelijk in te kunnen zetten. Deze kunnen variëren van: slechte psychische en/of lichamelijke gezondheid, schulden, onvoldoende taal-, reken-, digitale en zelforganisatievaardigheden tot niet weten hoe je een sociaal netwerk op kunt bouwen.

De Campus ondersteunt betrokken bewoners bij het wegnemen van deze barrières en rust hen toe om zich duurzaam in te zetten voor de wijk. Het doel hiervan is een leefbare wijk met informele zorgstructuren waarin kundige vrijwilligers opereren. Bewoners krijgen door de trajecten in De Campus betere kansen om hun sociaaleconomische positie te verbeteren (CV, werk). Partners varen wel bij de extra activiteiten in de wijk.

Non-formele taal- en trajecten, uitgevoerd door professionals en ondersteund door vrijwilligers, zijn van grote meerwaarde binnen het Campusmodel. Het heeft een grote toegevoegde waarde binnen de contextgebonden maatwerktrajecten en het duurzaam participeren in de wijk.

De nadruk binnen elk traject binnen De Campus ligt op het competentiegericht leren binnen contextrijke leeromgevingen vertaald in een individueel programma. Daarbij wordt de mens als geheel, functionerend in een sociale en/of professionele omgeving, centraal gesteld.

Wat de capaciteiten, talenten en mogelijkheden met betrekking tot het uitstroomdoel zijn wordt tijdens de intakefase vastgesteld.

De intakeprocedure van De Campus is als volgt. Bewoners melden zich aan (zelf of via de netwerkpartners) voor de intake (na informatie). De intake in de vorm van een Talentenscan wordt uitgevoerd door de coach van Alsare op de locatie van netwerkpartners.

Het doel van elk traject, waar taal en/of rekenen een onderdeel van uitmaakt, is dat de deelnemer actief participeert in de wijk of de stad tijdens zijn traject en zich duurzaam aan het eind van het traject in de verhouding 1 staat tot 2 inzet. Voorbeeld: duurt het leertraject van een deelnemer 20 uur dan zet de deelnemer zich tijdens en na het traject minimaal 40 uur in voor wijkactiviteiten. De coach van Alsare begeleidt de deelnemer tijdens het traject en bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk tot zes maanden na het traject.

Meer informatie: www.welkominspangen.nl