Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen hoog.
vrouw-schenkt-koffie-in-voor-bejaarde-man

Er wordt bezuinigd op professionele krachten en er wordt veel meer verwacht van burgers zelf, onder meer in de rol van vrijwilliger. De hoop is dat vrijwilligers veel taken en verantwoordelijkheden op zich nemen die nu nog bij betaalde krachten liggen, en deze taken liefst ook overnemen. Dit is alleen mogelijk wanneer er veel vrijwilligers beschikbaar zijn die aan hoge eisen voldoen: ze zijn persoonlijk redelijk stabiel en gezond, hebben een sterke binding met de buurt, veel ervaring met de vereiste taken en veel tijd om vrijwilligerswerk te verrichten. Veel mensen willen best als vrijwilliger aan de slag. Zij willen wel voor hun taken toegerust zijn en hebben daarom vaak extra scholing nodig. Om het werk goed en langdurig uit te kunnen voeren, hebben de vrijwilligers recht op een goede begeleiding.