Inburgering

Algemeen

De intake

Elk traject (alfabetisering, inburgering en Staatsexamen) begint bij de intake.

Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Hierna volgt een gesprek en krijg je een trajectadvies en een offerte voor het traject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je een contract.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

 

Begeleiding

Bij de Alsare academie krijg je veel persoonlijke begeleiding. Jouw trajectbegeleider begeleidt bij het maken van opdrachten en zaken van persoonlijke aard.

De docent zorgt dat je de Nederlandse taal zo goed leert, dat je alle examens haalt in de tijd die afgesproken is.


Examentraining

Heb je de tussenexamens gehaald en ben je aan het einde gekomen van je cursus, dan kun je starten met een examentraining. je kunt dan veel voorbeeldexamens maken, die je helpen om te slagen voor het echte examen.

Succesgarantie

Door minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn en steeds je huiswerkopdrachten te maken, garandeert de Alsare academie een optimaal resultaat.

Klik hier voor meer informatie: Alsare Onderwijsplan

Inburgering

Algemeen

De intake

Elk traject (alfabetisering, inburgering en Staatsexamen) begint bij de intake.

Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Hierna volgt een gesprek en krijg je een trajectadvies en een offerte voor het traject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je een contract.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

Begeleiding

Bij de Alsare academie krijg je veel persoonlijke begeleiding. Jouw trajectbegeleider begeleidt bij het maken van opdrachten en zaken van persoonlijke aard.
De docent zorgt dat je de Nederlandse taal zo goed leert, dat je alle examens haalt in de tijd die afgesproken is.

Examentraining

Heb je de tussenexamens gehaald en ben je aan het einde gekomen van je cursus, dan kun je starten met een examentraining. je kunt dan veel voorbeeldexamens maken, die je helpen om te slagen voor het echte examen.

Succesgarantie

Door minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn en steeds je huiswerkopdrachten te maken, garandeert de Alsare academie een optimaal resultaat.

Klik hier voor meer informatie: Alsare Onderwijsplan

Inburgering

Algemeen

De intake

Elk traject (alfabetisering, inburgering en Staatsexamen) begint bij de intake.

Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Hierna volgt een gesprek en krijg je een trajectadvies en een offerte voor het traject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je een contract.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

Begeleiding

Bij de Alsare academie krijg je veel persoonlijke begeleiding. Jouw trajectbegeleider begeleidt bij het maken van opdrachten en zaken van persoonlijke aard.
De docent zorgt dat je de Nederlandse taal zo goed leert, dat je alle examens haalt in de tijd die afgesproken is.

Examentraining

Heb je de tussenexamens gehaald en ben je aan het einde gekomen van je cursus, dan kun je starten met een examentraining. je kunt dan veel voorbeeldexamens maken, die je helpen om te slagen voor het echte examen.

Succesgarantie

Door minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn en steeds je huiswerkopdrachten te maken, garandeert de Alsare academie een optimaal resultaat.

Klik hier voor meer informatie: Alsare Onderwijsplan

Alfabetisering

Alfabetisering kan niet los gezien worden van de mondelinge taalverwerving. Pas als de deelnemer beschikt over enige taalvaardigheid en een (kleine) woordenschat kan de inhoud van de lees- en schrijflessen betekenis krijgen voor de deelnemer.
De manier waarop het alfabetiseringsproces doorlopen wordt, is voor elke deelnemer verschillend. Alsare houdt hier rekening mee in de didactiek. Deelnemers leren vanuit hun eigen ervaring en omgeving. Alsare werkt met haar in eigen beheer ontwikkelde methodiek ‘Lijn 7’.
Alfabetisering kan als zelfstandige cursus gevolgd worden of als voortraject van het inburgeringstraject.
Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Alfabetisering

Alfabetisering kan niet los gezien worden van de mondelinge taalverwerving. Pas als de deelnemer beschikt over enige taalvaardigheid en een (kleine) woordenschat kan de inhoud van de lees- en schrijflessen betekenis krijgen voor de deelnemer.
De manier waarop het alfabetiseringsproces doorlopen wordt, is voor elke deelnemer verschillend. Alsare houdt hier rekening mee in de didactiek. Deelnemers leren vanuit hun eigen ervaring en omgeving. Alsare werkt met haar in eigen beheer ontwikkelde methodiek ‘Lijn 7’.
Alfabetisering kan als zelfstandige cursus gevolgd worden of als voortraject van het inburgeringstraject.
Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Inburgering

De intake

Het hele traject van de inburgering begint bij de intake. Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Aan het eind van de intake wordt dit met jou besproken. Je krijgt dan een trajectadvies en een offerte voor het inburgeringstraject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je jouw contract, waarna het inburgeringstraject binnen twee weken start.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden die nodig zijn om het inburgeringsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.

Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma. Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.

Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

 

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

In de methodiek zit de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Je wordt goed voorbereid om ook dit examen te halen.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Elfride Sanoesi.

Inburgering

De intake

Het hele traject van de inburgering begint bij de intake. Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Aan het eind van de intake wordt dit met jou besproken. Je krijgt dan een trajectadvies en een offerte voor het inburgeringstraject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je jouw contract, waarna het inburgeringstraject binnen twee weken start.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden die nodig zijn om het inburgeringsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.

Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma. Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.

Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

In de methodiek zit de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Je wordt goed voorbereid om ook dit examen te halen.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Elfride Sanoesi.

Wet Inburgering 2013

Wet Inburgering 2013

Z route

Een contextrijk lesprogramma van minimaal 1600 uur in totaal (800 uur taal en 800 uur participatie).

Het traject draagt bij aan het verhogen van het taalniveau, reken en digitale vaardigheden van de deelnemer, waarbij het streven is om op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) niveau A1 en waar haalbaar niveau A2 te realiseren. Er wordt een nul- en eindmeting afgenomen. Alsare zorgt voor toeleiding naar het participatieaanbod dat aansluit op de doelen zoals die zijn opgenomen in het Plan Inburgering en Participatie (PIP) van een deelnemer.

De Talentenscan van Alsare wordt hier gedurende het hele traject bij ingezet als meetinstrument voor de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Het participatieprogramma binnen de Z-route is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemer. Het bestaat uit activiteiten die gericht zijn en/of bijdragen aan het kunnen doen van (vrijwilligers)werk.
Het gaat hierbij om meedoen in de maatschappij. 
Het ultieme doel van meedoen in dit verband is zelfredzaam zijn en kunnen voorzien in een eigen inkomen.

 

Vragen

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Z route

Een contextrijk lesprogramma van minimaal 1600 uur in totaal (800 uur taal en 800 uur participatie).

Het traject draagt bij aan het verhogen van het taalniveau, reken en digitale vaardigheden van de deelnemer, waarbij het streven is om op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) niveau A1 en waar haalbaar niveau A2 te realiseren. Er wordt een nul- en eindmeting afgenomen. Alsare zorgt voor toeleiding naar het participatieaanbod dat aansluit op de doelen zoals die zijn opgenomen in het Plan Inburgering en Participatie (PIP) van een deelnemer.

De Talentenscan van Alsare wordt hier gedurende het hele traject bij ingezet als meetinstrument voor de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Het participatieprogramma binnen de Z-route is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemer. Het bestaat uit activiteiten die gericht zijn en/of bijdragen aan het kunnen doen van (vrijwilligers)werk.
Het gaat hierbij om meedoen in de maatschappij.
Het ultieme doel van meedoen in dit verband is zelfredzaam zijn en kunnen voorzien in een eigen inkomen.

Vragen

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

B1 route

B1 route

Een cursist in de B1-route heeft gemiddeld 4 dagdelen les per week. Er wordt gestart met twee dagdelen van drie uur taalonderwijs (inclusief alfabetisering indien nodig).
Daarnaast biedt Alsare één dagdeel per week praktijkgericht/sectorgericht onderwijs aan, dit is gebaseerd op de einddoelen in het PIP en de participatie-activiteiten en leerdoelen van de cursist.

De module Digitale Vaardigheden wordt extra aangeboden aan het begin van het traject, net als de spreeklessen die een taalvrijwilliger verzorgt.

Als de module Digitale Vaardigheden is afgerond, wordt dat dagdeel ingevuld met een taalles (inclusief KNM) en/of met een verdiepingsmodule als geconstateerd is dat de cursist nog onvoldoende zelfredzaam is op het digitale vlak.
Na de verdiepingsmodule roostert Alsare alsnog een 3e dagdeel taalles (inclusief KNM) in.

Per week heeft de cursist 1 hele dag vrij voor participatie-activiteiten en het maken van het huiswerk. Het maken van praktijk- en huiswerkopdrachten kan, indien de cursist hier behoefte aan heeft, gedaan worden met een Taalmaatje.
Heeft de cursist werk gevonden, dan worden de lessen op zijn werktijden afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Een cursist in de B1-route heeft gemiddeld 4 dagdelen les per week. Er wordt gestart met twee dagdelen van drie uur taalonderwijs (inclusief alfabetisering indien nodig).
Daarnaast biedt Alsare één dagdeel per week praktijkgericht/sectorgericht onderwijs aan, dit is gebaseerd op de einddoelen in het PIP en de participatie-activiteiten en leerdoelen van de cursist.

De module Digitale Vaardigheden wordt extra aangeboden aan het begin van het traject, net als de spreeklessen die een taalvrijwilliger verzorgt.

Als de module Digitale Vaardigheden is afgerond, wordt dat dagdeel ingevuld met een taalles (inclusief KNM) en/of met een verdiepingsmodule als geconstateerd is dat de cursist nog onvoldoende zelfredzaam is op het digitale vlak.
Na de verdiepingsmodule roostert Alsare alsnog een 3e dagdeel taalles (inclusief KNM) in.

Per week heeft de cursist 1 hele dag vrij voor participatie-activiteiten en het maken van het huiswerk. Het maken van praktijk- en huiswerkopdrachten kan, indien de cursist hier behoefte aan heeft, gedaan worden met een Taalmaatje.
Heeft de cursist werk gevonden, dan worden de lessen op zijn werktijden afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Staatsexamen I en II

Staatsexamen I en II

Met een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) kun je laten zien dat je voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren. Je kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

Er zijn twee examenprogramma’s. Je kiest één van deze programma’s:

  • Programma I, op taalniveau B1, als je wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4;
  • Programma II, op taalniveau B2, als je wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.

 

De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden, die nodig zijn om het Staatsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.
Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma.
Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.
Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Gea de Jong.

Staatsexamen I en II

Met een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) kun je laten zien dat je voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren. Je kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

Er zijn twee examenprogramma’s. Je kiest één van deze programma’s:

  • Programma I, op taalniveau B1, als je wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4;
  • Programma II, op taalniveau B2, als je wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.
De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden, die nodig zijn om het Staatsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.
Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma.
Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.
Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Gea de Jong.

ONA – MAP

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Vanaf 1 januari 2022 is dit voor cursisten, die onder de nieuwe wet inburgering (WI2021) vallen: de Module Arbeidsmarktparticipatie (de MAP).

ONA of de MAP gaat over werken en werk zoeken. Je maakt thuis, op de werkvloer en in de les opdrachten voor in je portfolio. Het gevulde portfolio stuurt de docent samen met jou naar DUO. DUO beoordeelt het portfolio en nodigt je uit voor een examengesprek (assessment). Dit gesprek oefent de docent met je in de lessen ONA.
Heb je al werk en heb je ook een arbeidscontract, dan tellen de gewerkte uren mee voor de ONA. Je moet dan wel een kopie van je arbeidscontract aan ons geven.

Voor meer informatie neem contact op met Elfride Sanoesi.

 

ONA – MAP

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Vanaf 1 januari 2022 is dit voor cursisten, die onder de nieuwe wet inburgering (WI2021) vallen: de Module Arbeidsmarktparticipatie (de MAP).

ONA of de MAP gaat over werken en werk zoeken. Je maakt thuis, op de werkvloer en in de les opdrachten voor in je portfolio. Het gevulde portfolio stuurt de docent samen met jou naar DUO. DUO beoordeelt het portfolio en nodigt je uit voor een examengesprek (assessment). Dit gesprek oefent de docent met je in de lessen ONA.
Heb je al werk en heb je ook een arbeidscontract, dan tellen de gewerkte uren mee voor de ONA. Je moet dan wel een kopie van je arbeidscontract aan ons geven.

Voor meer informatie neem contact op met Elfride Sanoesi.

 

KNM

Een van de onderdelen van het inburgeringsexamen is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). In dit onderdeel worden onder andere vragen gesteld over hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, over normen en waarden, over de Nederlandse geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg.

In deze module leer je alles over deze onderwerpen in de les en ook in de praktijk.

Je wordt door de docent goed voorbereid op je KNM-examen.

KNM

Een van de onderdelen van het inburgeringsexamen is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). In dit onderdeel worden onder andere vragen gesteld over hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, over normen en waarden, over de Nederlandse geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg.

In deze module leer je alles over deze onderwerpen in de les en ook in de praktijk.

Je wordt door de docent goed voorbereid op je KNM-examen.

Alfabetisering

Alfabetisering kan niet los gezien worden van de mondelinge taalverwerving. Pas als de deelnemer beschikt over enige taalvaardigheid en een (kleine) woordenschat kan de inhoud van de lees- en schrijflessen betekenis krijgen voor de deelnemer.
De manier waarop het alfabetiseringsproces doorlopen wordt, is voor elke deelnemer verschillend. Alsare houdt hier rekening mee in de didactiek. Deelnemers leren vanuit hun eigen ervaring en omgeving. Alsare werkt met haar in eigen beheer ontwikkelde methodiek ‘Lijn 7’.
Alfabetisering kan als zelfstandige cursus gevolgd worden of als voortraject van het inburgeringstraject.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Inburgering

De intake

Het hele traject van de inburgering begint bij de intake. Als je je bij de Alsare academie aanmeldt, word je binnen vijf werkdagen uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake neemt de trajectbegeleider een aantal toetsen bij je af. Daarmee wordt jouw startniveau taal en ook je leerbaarheid bepaald. Aan het eind van de intake wordt dit met jou besproken. Je krijgt dan een trajectadvies en een offerte voor het inburgeringstraject.

Als je akkoord bent met deze offerte dan teken je jouw contract, waarna het inburgeringstraject binnen twee weken start.
De Alsare academie kan je uiteraard helpen bij het regelen van de lening bij DUO.

De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden die nodig zijn om het inburgeringsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.

Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma. Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.

Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

In de methodiek zit de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Je wordt goed voorbereid om ook dit examen te halen.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Elfride Sanoesi. 

Wet inburgering 2013

Z route

Een contextrijk lesprogramma van minimaal 1600 uur in totaal (800 uur taal en 800 uur participatie).

Het traject draagt bij aan het verhogen van het taalniveau, reken en digitale vaardigheden van de deelnemer, waarbij het streven is om op alle onderdelen (spreken, lezen, schrijven, luisteren) niveau A1 en waar haalbaar niveau A2 te realiseren. Er wordt een nul- en eindmeting afgenomen. Alsare zorgt voor toeleiding naar het participatieaanbod dat aansluit op de doelen zoals die zijn opgenomen in het Plan Inburgering en Participatie (PIP) van een deelnemer.

De Talentenscan van Alsare wordt hier gedurende het hele traject bij ingezet als meetinstrument voor de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Het participatieprogramma binnen de Z-route is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemer. Het bestaat uit activiteiten die gericht zijn en/of bijdragen aan het kunnen doen van (vrijwilligers)werk.
Het gaat hierbij om meedoen in de maatschappij.
Het ultieme doel van meedoen in dit verband is zelfredzaam zijn en kunnen voorzien in een eigen inkomen.

Vragen

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

B1 route

Een cursist in de B1-route heeft gemiddeld 4 dagdelen les per week. Er wordt gestart met twee dagdelen van drie uur taalonderwijs (inclusief alfabetisering indien nodig).
Daarnaast biedt Alsare één dagdeel per week praktijkgericht/sectorgericht onderwijs aan, dit is gebaseerd op de einddoelen in het PIP en de participatie-activiteiten en leerdoelen van de cursist.

De module Digitale Vaardigheden wordt extra aangeboden aan het begin van het traject, net als de spreeklessen die een taalvrijwilliger verzorgt.

Als de module Digitale Vaardigheden is afgerond, wordt dat dagdeel ingevuld met een taalles (inclusief KNM) en/of met een verdiepingsmodule als geconstateerd is dat de cursist nog onvoldoende zelfredzaam is op het digitale vlak.
Na de verdiepingsmodule roostert Alsare alsnog een 3e dagdeel taalles (inclusief KNM) in.

Per week heeft de cursist 1 hele dag vrij voor participatie-activiteiten en het maken van het huiswerk. Het maken van praktijk- en huiswerkopdrachten kan, indien de cursist hier behoefte aan heeft, gedaan worden met een Taalmaatje.
Heeft de cursist werk gevonden, dan worden de lessen op zijn werktijden afgestemd.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Staatsexamen I en II

Met een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) kun je laten zien dat je voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren. Je kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning.

De start

Je start na het tekenen van het contract binnen twee weken, of later als je dat wenst. Tijdens het begin van de cursus leer je met de methodiek en in de e-learning te werken, daarnaast krijg je ook jouw individuele leerplan.

Er zijn twee examenprogramma’s. Je kiest één van deze programma’s:

  • Programma I, op taalniveau B1, als je wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4;
  • Programma II, op taalniveau B2, als je wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.
De cursus

Je gaat 4 dagdelen per week naar de groepsles. In de groepsles leer je de vaardigheden, die nodig zijn om het Staatsexamen te halen in de tijd die afgesproken en vastgelegd is in het cursuscontract.
Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving aan jouw persoonlijke programma.
Je moet dit ook thuis doen en je krijgt een laptop in bruikleen.
Na elke module maak je een tussenexamen. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken. Jouw docent helpt je altijd.

Online

Alle lessen kunnen ook online aangeboden worden.
De docent geeft de lessen via het platform Zoom.
Lesdagen en – tijden worden in samenspraak met de cursist en/of de opdrachtgever afgestemd.

Vragen

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Gea de Jong.

ONA - MAP

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Vanaf 1 januari 2022 is dit voor cursisten, die onder de nieuwe wet inburgering (WI2021) vallen: de Module Arbeidsmarktparticipatie (de MAP).

ONA of de MAP gaat over werken en werk zoeken. Je maakt thuis, op de werkvloer en in de les opdrachten voor in je portfolio. Het gevulde portfolio stuurt de docent samen met jou naar DUO. DUO beoordeelt het portfolio en nodigt je uit voor een examengesprek (assessment). Dit gesprek oefent de docent met je in de lessen ONA.
Heb je al werk en heb je ook een arbeidscontract, dan tellen de gewerkte uren mee voor de ONA. Je moet dan wel een kopie van je arbeidscontract aan ons geven.

Voor meer informatie neem contact op met Elfride Sanoesi.

KNM

 

Een van de onderdelen van het inburgeringsexamen is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). In dit onderdeel worden onder andere vragen gesteld over hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, over normen en waarden, over de Nederlandse geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg.

In deze module leer je alles over deze onderwerpen in de les en ook in de praktijk.

Je wordt door de docent goed voorbereid op je KNM-examen.​