Groep enthousiaste medewerkers van het Sportbedrijf gemeente Rotterdam start pilot taal en klantgericht handelen

7 mrt 2018

Dinsdag 6 februari is er afgetrapt met de taaltraining binnen de context van klantgericht handelen, een project dat Alsare als pilot uitvoert voor het Sportbedrijf gemeente Rotterdam.

Vanaf 1 januari 2018 is het Sportbedrijf verzelfstandigd met ongeveer 300 medewerkers.

De medewerkers zullen flexibeler ingezet moeten kunnen worden op verschillende functies. Dit betekent dat iedereen het Nederlands redelijk tot goed moet beheersen om bijvoorbeeld een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de klant. Klantgericht handelen is daarom een belangrijk thema binnen de taaltraining.

Tijdens de intake, met competentielijst en taaltoetsen, wordt gekeken welk individueel leerplan het beste bij de deelnemer past en dus ook welke onderdelen aan bod komen in de cursus. Vanuit het opgestelde leerplan worden de deelnemers geactiveerd om hun eigen leerwensen te formuleren. Dit kunnen leerwensen zijn die binnen de thema’s vallen, maar ook leerwensen die daarbuiten vallen. Bijvoorbeeld de zaken waar zij in hun praktijk tegenaan gelopen zijn. Hierbij geldt dat uitwisseling van ervaringen in de les heel belangrijk is, zodat deelnemers van elkaar kunnen leren. Hetgeen geleerd is in de les wordt continu gekoppeld aan de eigen werkpraktijk van de deelnemer.

De groep medewerkers van het Sportbedrijf die is gestart met deze pilot zijn allemaal erg betrokken bij hun organisatie. Nadat zij (na 12 weken, 2 dagdelen per week les te hebben gehad) de training hebben afgerond, ontvangen zij allemaal een certificaat met hierop het behaalde eindresultaat.

Terug naar het blog overzicht