Goed, Beter, Best!030; werken aan ouderbetrokkenheid

19 nov 2018

Goed, Beter, Best!030 is een ouderbetrokkenheidsprogramma waarin ouders gedurende 12 weken aan de slag gaan met thema’s rondom onderwijsondersteunend gedrag, het partnerschap met het peutercentrum en de verbinding met hun wijk. Het programma wordt door Alsare uitgevoerd op de peutercentra van Spelenderwijs Utrecht. Na de periode van 12 weken nemen de pedagogisch medewerkers het stokje over en organiseren zelf met regelmaat bijeenkomsten met de ouders. Op deze manier wordt er gewerkt aan een duurzame en warme relatie tussen ouders en peutercentrum, die uiteindelijk leidt tot betere communicatie en betere begeleiding van het kind.
Voordat zij zelf bijeenkomsten organiseren, volgen de medewerkers een training van Alsare in het kader van ouderbetrokkenheid. In oktober heeft een enthousiaste en betrokken groep pedagogisch medewerkers aan de training deelgenomen. Ouderbetrokkenheid is belangrijk, maar hoe pak je dat concreet aan? Tijdens de eerste trainingsmiddag is er onder andere besproken door welke ‘bril’ je naar het werk als pedagogisch medewerker kijkt. Kijk je door de ‘bril’ van professional? En door welke ‘bril’ kijkt een ouder naar jou?

Alsare wenst alle pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs Utrecht veel succes en vooral ook plezier toe met het organiseren van de ouderbijeenkomsten!

Terug naar het blog overzicht