Goed, Beter, Best! Oranjeschool Rotterdam

26 mrt 2018

De Oranjeschool in Rotterdam is een multiculturele school waar met alle nationaliteiten wordt samengewerkt. Zij hechten veel waarde aan het creëren van een veilige leeromgeving en werken samen met de kinderen en hun ouders aan deze ontwikkeling. Om die reden heeft de Oranjeschool besloten om het Goed, Beter, Best! programma van Alsare aan te bieden. Op maandag 5 maart is Alsare met een groep enthousiaste deelnemers het Goed, Beter, Best! programma gestart in de school.

In het kader van het begin van de “Lente” zijn de deelnemers van de Oranjeschool in Rotterdam gestart met dit vrolijke thema. Binnen het programma Goed, Beter, Best! worden verschillende thema’s behandeld, verbonden aan de thema’s van school.

Het programma Goed, Beter, Best! is bedoeld voor ouders met kinderen in de onderbouw van de basisschool. Het heeft als doel de ouders intensief te betrekken bij het onderwijs aan hun kind in de onderbouw van de basisschool zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen, thuis en op school.

Komende week staat het thema “Pasen” op het programma.

Terug naar het blog overzicht