De relatie tussen geletterdheid en gezondheid geeft men weer met de term ‘gezondheidsvaardigheden’ (of in internationaal verband health literacy). Als iemand voldoende gezondheidsvaardigheden heeft, kan deze adequaat omgaan met informatie over ziekte, gezondheid en zorg. Hij of zij kan deze informatie verkrijgen, analyseren en toepassen op zijn of haar eigen leven (Twickler et al., 2009). Voor laaggeletterden is dit meestal niet het geval.
Een laaggeletterde heeft minder gezondheidsvaardigheden en ervaart ook eerder gezondheidsproblemen dan iemand die geletterd is.
In Nederland is het rendement van het volgen van een contextgerichte taalcursus een vermindering van zorgkosten van € 359,- en een stijging van de gezondheidswinst van € 1.501,- per deelnemer (Kok & Scholte, 2013).