De kindersterfte (pré- en perinataal) in Nederland is hoog. Om dit percentage naar beneden te krijgen is het belangrijk dat vrouwen die zwanger willen worden of al zijn goed op de hoogte zijn van hetgeen wel en niet goed voor hen is tijdens en ook al voor de zwangerschap. Ook de omgeving van de vrouw moet hiervan op de hoogte zijn.

gezond-zwanger

Om deze informatie goed te begrijpen is het belangrijk dat men een redelijke kennis heeft van de Nederlandse taal en gewoontes.

Alsare heeft daarom een cursus ‘Gezond Zwanger’ ontwikkeld in samenwerking met de GGD regio Rijnmond. De cursus bestaat uit een lespakket in het Nederlands (verschillende niveaus) over voeding, beweging, zorg voor je zelf, de zorg voor je baby, de bevalling. Daarnaast worden er diverse workshops gegeven door professionals.