In Nederland hebben tenminste 1,5 miljoen mensen niet genoeg vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg.
Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. De volgende factoren spelen een rol bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn:

  • lees- en schrijfvaardigheid;
  • rekenvaardigheid;
  • kennis over ziekten en gezondheid;
  • het vermogen om vragen te durven stellen.

Verantwoorde zorg kan niet zonder een goede samenspraak tussen zorgverlener en patiënt. Beiden zullen daarin getraind en gecoacht moeten worden.
Alsare heeft trainingen en workshops voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen, zorgverleners en mensen met een specifieke zorgvraag.