De Nationale Voorleesdagen

24 jan 2020

Voorlezen tijdens het programma
Tel mee met Taal op de Wilhelminaschool

Woensdag 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen gestart. Om het belang en effect van voorlezen duidelijk te maken, zijn we met een groep van 17 enthousiaste ouders aan de slag gegaan met het voorlezen van boekjes. Deze ouders volgen op de school van hun kind de cursus ‘Lerende Ouders’ van Alsare.


Er is allereerst een inleiding gegeven door de docent over voorlezen in het algemeen en de jaarlijkse voorleesdagen in het bijzonder.

Op het digibord zijn 2 filmpjes getoond over de voorleesdagen, waarna we een groepsgesprek hebben gevoerd over het filmpje en het belang van voorlezen. Veel ouders lezen hun kinderen voor, zowel in het Nederlands als in eigen taal. Veel ouders gaan met de kinderen naar de bibliotheek of kopen zelf leesboekjes. Het helpt om zowel de woordenschat, als de fantasie te vergroten. Daarnaast heb je gezellig contact met je kind, is het leuk om te doen en het helpt bij het latere leren.

Stel je tijdens het voorlezen vragen? Laat je ze dingen aanwijzen? Dan is het effect op de ontwikkeling het grootst!

De ouders hebben ook in eigen-taal-groepjes een prentenboekje gelezen. Daarna hebben 2 ouders het boekje voorgelezen aan de klas. Aansluitend is het nabesproken, wat valt eruit te leren? Tellen, tegenstellingen, kleuren, woordenschat. Een greep uit hetgeen er geleerd is.

Als thuisopdracht voor deze week brengen de ouders een bezoek aan de bibliotheek met hun kind en gaan op zoek naar het boek waaruit gelezen is. Lees het thuis samen met je kind.

Tip voor andere scholen: Elke eerste dinsdag van de maand is er een voorleeslunch op de Wilhelminaschool. Ouders kunnen hier kosteloos aan meedoen.

Terug naar het blog overzicht