Alsare ontwikkeling en advies vindt het van het grootste belang dat alleen professionele NT2-docenten ingezet worden op haar trajecten. Om dit aan de opdrachtgever te kunnen garanderen, heeft Alsare ontwikkeling en advies in samenwerking met Bureau ICE, een NT2-certificering voor taaltrainers ontwikkeld.

De certificering blijft geldend. Na twee jaar volgt een evaluatiegesprek aan de hand van het dan aangevulde portfolio. Hieruit blijkt of de trainer de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijgehouden heeft. Indien dit positief beoordeeld wordt, dan krijgt de docent een aantekening bij zijn al behaalde NT2-certificaat.

Zie www.blikopwerk.nl

Meer informatie: Certificering NT2 bij Alsare ontwikkeling en advies