Alsare ‘Goed Bezig’ in Spangen en Tussendijken!

20 jul 2015

Fonds NutsOhra ondersteunt met haar programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ projecten die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), met name ‘kansarme gezinnen’. Rotterdam springt er wat betreft sociaal economische status (SES), gezondheid en gezondheidsvaardigheden negatief uit.

De leefsituatie van kinderen en jongeren is in Rotterdam de minst gunstige van heel Nederland.

Kortom Rotterdam voert een aantal ‘verkeerde’ lijsten aan met de probleemwijken Spangen en Tussendijken.

Dit was voor Alsare, Indigo-Context en Geloven in Spangen reden om de krachten te bundelen en een aanvraag in te dienen bij het fonds voor het project ‘Goed Bezig!’ in Spangen en Tussendijken.

Het doel van ‘Goed Bezig!’is om samen met de kansarme gezinnen een startfoto van hun wijk en hun eigen situatie te maken waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe zij hun gezondheid ervaren, welke problemen zij ondervinden op dit gebied en welke kansen zij zelf zien om hun gezondheid te verbeteren.

Met inzet van ambassadeurs, Foto-inspiratiebijeenkomsten en de Buur(t)krachtconferenties maken we de startfoto met aansluitend een plan van aanpak. Altijd met de bewoners en nooit over de hoofden van de bewoners heen. Draagvlak creëren is onze succesformule.

Alsare is van mening dat alleen een blijvende verandering teweeg gebracht kan worden bij mensen als die mensen zelf deel uitmaken van het bedenken van oplossingen.

Fonds Nuts Ohra onderschrijft deze visie en daarom gaan we zo snel mogelijk aan de slag met het project ‘Goed Bezig’ in Spangen en Tussendijken!

 

Logo fondsNutsOhra                                   Logo gezond

 

 

Terug naar het blog overzicht