Advisering onderwijs en overheid

Alsare ondersteunt bedrijven en gemeenten bij het oplossen van vraagstukken komend vanuit diversiteit, de arbeidsmarkt of maatschappelijke zorg.

De vertaling van kennis en inzichten naar een vraaggericht aanbod op maat versnelt het integratieproces, stimuleert gedeeld burgerschap en versterkt de sociale cohesie. Tegelijkertijd zoekt Alsare actief contact met strategische partners, zoals adviesorganen, gemeenten en werkgevers om te bevorderen dat verschillende maatschappelijke organisaties ook (gezamenlijk) hun rol ‘pakken’ op het terrein van integratie en zorg.

Kernwaarden in de dienstverlening van Alsare zijn maatwerk, kwaliteit en professionaliteit. Alsare bedenkt innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Advisering onderwijs en overheid

Alsare ondersteunt bedrijven en gemeenten bij het oplossen van vraagstukken komend vanuit diversiteit, de arbeidsmarkt of maatschappelijke zorg.

De vertaling van kennis en inzichten naar een vraaggericht aanbod op maat versnelt het integratieproces, stimuleert gedeeld burgerschap en versterkt de sociale cohesie. Tegelijkertijd zoekt Alsare actief contact met strategische partners, zoals adviesorganen, gemeenten en werkgevers om te bevorderen dat verschillende maatschappelijke organisaties ook (gezamenlijk) hun rol ‘pakken’ op het terrein van integratie en zorg.

Kernwaarden in de dienstverlening van Alsare zijn maatwerk, kwaliteit en professionaliteit. Alsare bedenkt innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.

Advisering onderwijs en overheid

Alsare ondersteunt bedrijven en gemeenten bij het oplossen van vraagstukken komend vanuit diversiteit, de arbeidsmarkt of maatschappelijke zorg.

De vertaling van kennis en inzichten naar een vraaggericht aanbod op maat versnelt het integratieproces, stimuleert gedeeld burgerschap en versterkt de sociale cohesie. Tegelijkertijd zoekt Alsare actief contact met strategische partners, zoals adviesorganen, gemeenten en werkgevers om te bevorderen dat verschillende maatschappelijke organisaties ook (gezamenlijk) hun rol ‘pakken’ op het terrein van integratie en zorg.

Kernwaarden in de dienstverlening van Alsare zijn maatwerk, kwaliteit en professionaliteit. Alsare bedenkt innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

Voor meer informatie neem contact op met Laura Hendriks.