Organisaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van processen en vaak gaat dit gepaard met veranderingen. Veranderingen zijn complex. Effectief veranderen vraagt om het vinden van een balans tussen mensen en systemen, tussen wens en realiteit en tussen ratio en emotie(s).
Soms is het noodzakelijk om externe expertise in te huren om daadwerkelijk veranderingsprocessen op gang te krijgen.

Procesmanagement binnen organisaties

Procesmanagers van Cammello Advies werken aan samenhang tussen de verschillende belangen. Het binden van partijen en zoeken naar meerwaarde, het overtuigen van de politiek en onderhandelen met marktpartijen, dat is een vak apart. Een procesmanager van Cammello Advies:

  • ziet de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden;
  • spreekt de taal van commerciële partijen en de gemeente;
  • zorgt voor de afstemming tussen het project en de (politieke) besluitvorming;
  • selecteert de partijen die voor de planontwikkeling of planrealisatie nodig zijn;
  • zoekt communicatie met belanghebbenden en verwerft draagvlak;
  • kan het proces overzien en aansturen.