Cammello ondersteunt bedrijven en gemeenten bij het oplossen van vraagstukken komend vanuit diversiteit, de arbeidsmarkt of maatschappelijke zorg.

certificering

De vertaling van kennis en inzichten naar een vraaggericht aanbod op maat versnelt het integratieproces, stimuleert gedeeld burgerschap en versterkt de sociale cohesie. Tegelijkertijd zoekt Cammello actief contact met strategische partners, zoals adviesorganen, gemeenten en werkgevers om te bevorderen dat verschillende maatschappelijke organisaties ook (gezamenlijk) hun rol ‘pakken’ op het terrein van integratie en zorg.
Kernwaarden in de dienstverlening van Cammello zijn maatwerk, kwaliteit en professionaliteit. Cammello bedenkt innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.