De digitale leeromgeving van Alsare maakt het mogelijk dat iedereen altijd en overal kan leren.
 
Lees meer

Sfeerbeeld Alsare mensen

Alsare ontwikkeling en advies houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten. Elke dag weer opnieuw kun je, als je daar oog voor hebt, zien dat er ongelofelijk veel talent in Nederland aanwezig is. Dit talent moet vaak door de persoon zelf (opnieuw) ontdekt worden. Alsare ontwikkeling en advies biedt de gelegenheid, het klimaat, de instrumenten en de omgeving om dit mogelijk te maken.

Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek blijkt dat programma’s gericht op ouders en geletterdheid van kinderen aantoonbare positieve effecten hebben. Investeren in deze zogenaamde ‘Family Literacy’ programma’s draagt bij aan het verkleinen van achterstanden en het vergroten van leer- en kennisvaardigheden van kinderen. Ouders die over voldoende opvoedvaardigheden Lees meer
Sfeerbeeld Alsare mensen

Participatie

De gevolgen van een terugtredende overheid zijn steeds meer voelbaar. Voorzieningen worden minder of verdwijnen, buurthuizen sluiten en de zorg krimpt in. Burgers krijgen te maken met nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn. Daarbij gaan de ontwikkelingen snel en is de maatschappij voor veel burgers ingewikkeld geworden. Tegelijkertijd is de samenleving Lees meer
Stickers met kreten er op

Gezondheidsvaardigheden

De relatie tussen geletterdheid en gezondheid geeft men weer met de term ‘gezondheidsvaardigheden’ (of in internationaal verband health literacy). Als iemand voldoende gezondheidsvaardigheden heeft, kan deze adequaat omgaan met informatie over ziekte, gezondheid en zorg. Hij of zij kan deze informatie verkrijgen, analyseren en toepassen Lees meer
sfeerbeeld alsare mensen
@ 2019 Alsare ontwikkeling en advies